Організаційна структура Товариства

    Вищим органом Товариства є загальні збори учнівського та педагогічного колективів. Збори проводяться раз на рік, наприкінці навчального року,  для підведення підсумків роботи та окреслення завдань на наступний рік.

    Вищим виконавчим органом Товариства є Рада товариства. Рада створюється щороку у вересні. Рада Товариства включає в себе представників класів, яких делегували класні колективи для представлення інтересів класу, для участі в плануванні роботи, обговоренні та реалізації програм і проектів. Очолює її Президент, який разом із заступником директора школи координує роботу Товариства. Рада Товариства збирається раз на місяць для координації дій, погодження планів, підбиття підсумків. Секретар Ради товариства оформлює протоколи засідань. Рада Товариства працює самостійно на умовах співпраці з учителями-консультантами, що сприяють розвитку учнівського самоврядування.

    Товариство працює за річним планом, розробляє та реалізує програму головних напрямів діяльності за такими відділеннями:

 • відділення філологічного циклу (керівник Киричок О.В., учитель англійської мови вищої категорії);
 • відділення природничо-математичного циклу (керівник  Руденко Ю.В., учитель географії вищої категорії);
 • відділення суспільно-гуманітарного циклу (керівник Петухова О.О., учитель історії вищої категорії, «учитель-методист»);
 • відділення технологічно-естетичного циклу (керівник Голубцова Н.С., учитель математики категорії «спеціаліст»).

     Товариство організовує роботу з учнями школи упродовж навчального року.

     Основними принципами діяльності товариство є демократія і взаємоповага.

Напрямки роботи наукового товариства

1. Включення в науково-дослідницьку діяльність здібних учнів відповідно до їх наукових інтересів.

2. Навчання учнів працювати з науковою літературою, формування культури наукового дослідження.

3. Знайомство і співпраця з представниками науки в тих галузях знань, які цікавлять учня.

4. Надання практичної допомоги учням в проведенні експерименталь-ної і дослідницької роботи.

5. Організація індивідуальних консультацій проміжного і підсумкового контролю в ході наукових досліджень.

6. Рецензування наукових робіт учнів при підготовці їх до участі в конкурсах і конференціях.

7. Підготовка, організація і проведення науково-практичних конференцій, турнірів, олімпіад.

Провідні технології в роботі Товариства:

 • технологія створення ситуації успіху;
 • технологія проектного навчання (С.Т. Шацький);
 • технологія розвитку критичного мислення;
 • технологія формування творчої особистості (В.І. Андрєєв);
 • технологія диференційованого навчання;
 • технологія проблемного навчання (М. Скатрін, І.Я. Лернер);
 • технологія особистісно-орієнтованого навчання (С.І. Подмазін);
 • технологія продуктивного навчання (І.С. Підласий).

Товариство організовує дослідницьку роботу у формі:

 • індивідуальної роботи учнів під керівництвом учителів школи;
 • участі в конференціях, інтелектуальних конкурсах, олімпіадах, турнірах;
 • конкурсів-захистів рефератів (науково-дослідницьких робіт);
 • науково-практичних конференцій, на яких відбувається захист рефератів (наукових робіт), проектів;
 • інтелектуальних змагань у рамках предметних тижнів;
 • друкованого органу товариства – випуск учнівської газети «Шкільний пульс» раз на місяць;
 • роботи гуртка «Основи наукових досліджень».

    Активні члени Товариства нагороджуються преміями чи цінними подарунками на щорічному традиційному шкільному святі вшанування обдарованої молоді «У кожній дитині сонце».