Документи закладу освіти

Статут комунального закладу "Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Мелітопольської міської ради Запорізької області"

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Правила прийому до закладу освіти

Порядок обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів ЗЗСО

Інформація про заклад освіти

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад  закладу згідно з ліцензійними умовами

Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх послуг

Інформація про використання публічних коштів

Кошторис 

Фінансові звіти про надходження та використання коштів:

  1) місцевого бюджету;

  2) спеціального фонду (Плата за послуги бюджетних установ);

  3) спеціального фонду (Інші джерела власних надходжень);

  4) інших джерел, не заборонених законодавством (грудень 2016, вересень 2017, листопад 2017).

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога