Робота з обдарованими учнями МЗОШ № 4 ММР ЗО у 2017/2018 навчальному році була організована на виконання Указу Президента України № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», відповідно до завдань проекту «Обдарована молодь – майбутнє України» Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018–2022 роки, затвердженої рішенням сесії Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 54, міської Програми «Обдарована дитина», затвердженої рішенням 35 сесії VІІ скликання Мелітопольської міської ради Запорізької області від29.11.2017 № 3/29, шкільної Програми «Обдарованість», затвердженої загальними зборами (конференцією) колективу ММЗОШ № 4 ММР ЗО (протокол від 09.09.2016 № 19). Метою діяльності стали:

 • пошук, підтримка та розвиток творчого потенціалу учнів закладу;
 • створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морального, естетичного, фізичного розвитку обдарованої дитини;
 • визначення організаційних, науково-практичних та психолого-педагогічних заходів щодо розробки й упровадження ефективних методів, технологій пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей;
 • розвиток системи профільного навчання.

Розроблена на діагностико-прогностичній основі система роботи з реалізації шкільної програми «Обдарованість» дозволяє моделювати ефективні шляхи стимулювання та розвитку потенціалу всіх суб’єктів освітнього процесу в інформаційно-аналітичному, мотиваційно-цільовому, практично-діяльнісному, узагальнюючо-систематизуючому, моніторингово-рефлексивному, корекційному напрямах.

Дієвим органом організації освітнього процесу з обдарованою молоддю є учнівське товариство «Інтелект» - добровільне об'єднання учнів, які прагнуть до більш глибокого пізнання досягнень у різних сферах науки, техніки, культури, до розвитку творчого мислення, інтелектуальної ініціативи, самостійності, аналітичного підходу до власної діяльності, удосконалення вмінь і навичок навчально-дослідницької, винахідницької, пошуково-експериментальної роботи. На сьогодні до складу Товариства входять 60 учнів. Раду товариства очолює учениця 11 класу Ладна Діана. Діяльність учнів організована під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Подшивалової Л.П.

Рада Товариства збирається раз на місяць для координації дій, погодження планів, підбиття підсумків. Товариство працює за річним планом, розробляє та реалізує програму головних напрямків діяльності.

Товариство організовує свою діяльність у формі:

 • індивідуальної роботи учнів під керівництвом учителів школи;
 • участі в конференціях, інтелектуальних конкурсах, олімпіадах, турнірах;
 • конкурсів-захистів рефератів (науково-дослідницьких робіт);
 • випуску шкільної газети.

Для членів товариства діє гурток «Основи наукових досліджень», роботу якого координує заступник директора з навчально-виховної роботи Подшивалова Л.П. Редакцію учнівської щомісячної газети «Шкільний пульс» очолює учитель інформатики Саппа А.А. Автори статей порушують важливі проблеми шкільного життя, дають поради, висвітлюють досягнення учнівського та педагогічного колективу, розказують про можливості самореалізації учнів.

Створені банки портфоліо інтелектуально-обдарованих учнів, що виявляють підвищені здібності в спорті, творчій, науковій діяльності.

Традиційним видом роботи з обдарованими учнями в школі є проведення предметних тижнів, на яких проходять семінарські заняття, учнівські конференції, інтелектуальні випробування для учнів з навчальних предметів тощо. Предметні тижні є одним із шляхів виявлення здібних учнів та поповнення банку обдарованих дітей. Тісним є співробітництво школи з Малою академією наук «Тавричанка» м. Мелітополя. Учні школи постійно відвідують наукові конференції з усіх секцій Малої академії наук, беруть участь у міських проектах, тижнях, які проходять на базі МАН.

З метою підтримки творчого пошуку учнів та їх наставників в школі працює система заохочення для учнів:

 • проведення урочистих заходів;
 • вручення посвідчень, грамот, подарунків переможцям;
 • фотосесія для шкільного стенду «Ними пишається школа»;
 • вітання переможців у шкільних радіо лінійках, привітальних листівках, учнівській газеті «Шкільний пульс», сайті закладу;
 • щорічне традиційне свято обдарованої молоді «У кожній дитині сонце!»;

За підсумками 2017/2018 навчального року учнівське товариство «Інтелект» МЗОШ № 4 ММР ЗО визнано кращим у місті, нагороджено грамотою.

 

Результативність діяльності з обдарованими учнями

у 2017/2018 навчальному році

 

 • Участь учнів у ІІ (міському) етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплінІІ місце;
 • Ладна Діана, учасниця ІІІ національного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (м. Київ);
 • Полунін Євген, учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Україна очима молодих» (м. Львів);
 • ІІ (міський) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка - Кременчук Вероніка (ІІ місце), Губіна Анастасія (ІІІ місце);
 • ХVІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, номінація «Література» - Кременчук Вероніка (дипломант І ступеня);
 • ІІІ (обласний) етап ХVІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, номінація «Історія України і державотворення» - Губіна Анастасія (І місце);
 • І (міський) етап Обласного конкурсу есе «Європа починається з тебе» у рамках Всеукраїнського конкурсу есе «Я – європеєць» - Острянська Маріанна (дипломант І ступеня), Кім Олександра (дипломант ІІ ступеня), Мордік Карина (дипломант ІІІ ступеня);
 • Міський конкурс ораторського мистецтва в рамках Шевченківського тижня МАН, номінація «Літературна творчість» - Кашкарова Анастасія (дипломант);
 • І (міський) етап Міжрегіонального фестивалю ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив» - Нікішин Антон (ІІ місце), Прокопович Анна (дипломант);
 • І (міський) етап Обласного конкурсу авторської дитячої і юнацької поезії та прози «Я – за єдину Україну!» - Острянська Маріанна (лауреат), Сєніна Альона, Бінчева Ангеліна, Кременчук Іван, Загуменна Юлія (дипломанти);
 • Обласний фестиваль учнівських презентацій «Мультимедійний Шекспір 2018» - Разумейко Ілля (ІІ місце), Голуб Ольга (ІІІ місце), Пітішкіна Єлизавета, Мордік Карина (сертифікати учасника);
 • Обласний заочно-очний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Японія – країна сонця, що сходить» - Сергєєва Тамара (ІІ місце);
 • ІІІ тур міжнародної програми «Програма обміну майбутніх лідерів» (FLEX) – Кременчук Вероніка (переможець);
 • Міський конкурс з математики серед учнів 5 класів «Зоряна година»- Михайловський Родіон (гран-прі);
 • Міський математичний конкурс «Ерудит» пам’яті Л.М. Климович – Узунов Дмитро (ІІІ місце);
 • Конкурс з інформатики «Комп’ютерні генії»- Михайловський Родіон (ІІІ місце), Писаренко Кирило (ІІІ місце);
 • Міський конкурс знавців англійської мови «Buzzing Bee» - Караєв Тимур (ІІІ місце), Квашневська Єлизавета (ІІ місце);
 • Міський конкурс знавців англійської мови «Englishdorf» - Гожко Поліна (ІІ місце), Миронець Єлизавета (ІІІ місце);
 • Міський конкурс знавців англійської мови «Happy Learner» - Бічук Анастасія (ІІІ місце).

 

Робота з обдарованими

 

Робота з обдарованими учнями МЗОШ № 4 ММР ЗО у 2018/2019 навчальному році була організована на виконання Указу Президента України від 30.09.2010 № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»; Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099; відповідно до завдань проекту «Обдарована молодь – майбутнє України» Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018–2022 роки, затвердженою рішенням сесії Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 54; на виконання міської Програми «Простір розвитку обдарованості», затвердженої рішенням 45 сесії VІІ скликання Мелітопольської міської ради Запорізької області від 07.12.2018 № 3/22, Програми «Обдарованість», затвердженої загальними зборами (конференцією) колективу МЗОШ № 4 ММР ЗО (протокол від 09.09.2016 № 19); з урахуванням наказів МЗОШ № 4 ММР ЗО від 14.09.2018 № 215 «Про організацію роботи з обдарованою і талановитою молоддю в 2018/2019 навчальному році», від 08.01.2019 № 6 «Про підготовку здібних і обдарованих учнів до інтелектуальних змагань у 2019/2020 навчальному році». Метою діяльності педагогічного колективу стали:

 • пошук, підтримка та розвиток творчого потенціалу учнів закладу;
 • створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морального, естетичного, фізичного розвитку обдарованої дитини;
 • визначення організаційних, науково-практичних та психолого-педагогічних заходів щодо розробки й упровадження ефективних методів, технологій пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей;
 • розвиток системи профільного навчання.

Розроблена на діагностико-прогностичній основі система роботи з реалізації шкільної програми «Обдарованість» дозволяє моделювати ефективні шляхи стимулювання та розвитку потенціалу всіх суб’єктів освітнього процесу в інформаційно-аналітичному, мотиваційно-цільовому, практично-діяльнісному,

узагальнюючо-систематизуючому, моніторингово-рефлексивному, корекційному напрямах. Комплекс психолого-педагогічних, організаційних, правових, науково-методичних та виховних заходів МЗОШ № 4 ММР ЗО у сфері роботи з обдарованою учнівською молоддю передбачає розроблення й упровадження ефективних засобів та технологій пошуку навчання, виховання й самовдосконалення обдарованостей, створення умов для гармонійного розвитку особистості.

Свідченням високого рівня сформованості самоосвітньої компетентності здобувачів освіти є функціонування на базі МЗОШ № 4 учнівського наукового товариства «Інтелект» – добровільного об'єднання учнів, які прагнуть до більш глибокого пізнання досягнень у різних сферах науки, техніки, культури, до розвитку творчого мислення, інтелектуальної ініціативи, самостійності, аналітичного підходу до власної діяльності, удосконалення вмінь і навичок навчально-дослідницької, винахідницької, пошуково-експериментальної роботи. На сьогодні до товариства входять 65 учнів. Раду товариства очолює учениця 11 класу Ладна Діана під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Подшивалової Л.П. Рада Товариства збирається раз на місяць для координації дій, погодження планів, підбиття підсумків. Товариство працює за річним планом, розробляє та реалізує програму головних напрямків діяльності.

Товариство організовує свою діяльність у формі:

−  індивідуальної роботи здобувачів освіти під керівництвом учителів-наставників;

−  щомісячних засідань активу товариства, плануванні роботи відділів;

−  участі в конференціях, інтелектуальних конкурсах, олімпіадах, турнірах;

−  конкурсів-захистів рефератів (науково-дослідницьких робіт);

−  організації предметних тижнів ШМО вчителів-предметників;

−  випуску газети «Шкільний пульс»;

−  розміщенні інформаційних матеріалів на сайті закладу.

Для членів товариства діє гурток «Основи наукових досліджень», роботу якого координує заступник директора з навчально-виховної роботи Подшивалова Л.П. За програмою гуртка, вихованці знайомляться з науковим підґрунтям написання пошуково-дослідницької роботи, проведення практичного експеримента; використання новітніх технологій індивідуальної та колективної діяльності. Редакцію учнівської щомісячної газети «Шкільний пульс» очолює учитель інформатики Саппа А.А., керівник прес-центру «Пульс». Автори статей порушують важливі проблеми життя закладу, дають поради щодо можливостей самореалізації здобувачів освіти, висвітлюють досягнення учнівського та педагогічного колективів. Результатом  діяльності товариства є активна пропаганда його членами науково-дослідницької та проектної діяльності, як засобу формування життєвих компетентностей. Здобувачами освіти, що виявили підвищені здібності в інтелектуальній, творчій діяльності, спорті, створені теки-портфоліо з презентаціями власних досягнень.Створені банки портфоліо інтелектуально-обдарованих учнів, що виявляють підвищені здібності в спорті, творчій, науковій діяльності.

Традиційним видом роботи з обдарованими учнями в школі є проведення предметних тижнів, на яких проходять семінарські заняття, учнівські конференції, інтелектуальні випробування для учнів з навчальних предметів тощо. Предметні тижні є одним із шляхів виявлення здібних учнів та поповнення банку обдарованих дітей. Тісним є співробітництво школи з Малою академією наук «Тавричанка» м. Мелітополя. Учні школи постійно відвідують наукові конференції з усіх секцій Малої академії наук, беруть участь у міських проектах, тижнях, які проходять на базі МАН.

З метою підтримки творчого пошуку учнів та їх наставників в школі працює система заохоченнядля учнів:

 • проведення урочистих заходів;
 • вручення посвідчень, грамот, подарунків переможцям;
 • фотосесія для шкільного стенду «Ними пишається школа»;
 • вітання переможців у шкільних радіо лінійках, привітальних листівках, учнівській газеті «Шкільний пульс», сайті закладу;
 • щорічне традиційне свято обдарованої молоді «У кожній дитині сонце!».

 

Результативність роботи з обдарованими учнями

у 2018/2019 навчальному році

 

 • Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів загальнокомандне ІІ місце:
 • 29 переможців ІІ (міського етапу): І місце – 5 учнів; ІІ місце – 10 учнів; ІІІ місце – 14 учнів;
 • 7 переможців ІІІ (обласного) етапу олімпіад: Голуб Ольга (ІІ місце, хімія, учитель Конопацька В.В.; ІІІ місце, українська мова та література, учитель Денищенко Л.І.), Михайловський Родіон (ІІІ місце, хімія, учитель Конопацька В.В.), Кременчук Вероніка (ІІІ місце, українська мова та література, учитель Сябрук О.Б.), Іщук Олександр (ІІІ місце, інформаційні технології, учитель Ченцов О.М.), Макарова Віолетта (ІІІ місце, обслуговуюча праця, учитель Крилова О.І.), Слєпова Дар’я (ІІІ місце, технології, учитель Крилова О.І.).
 • Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України загальнокомандне ІІ місце:
 • Ладна Діана – обласний етап (І місце);
 • Разумейко Ілля – обласний етап (ІІІ місце);
 • Пікуля Вадим – обласний етап (І місце), Всеукраїнський етап (ІІІ місце);
 • Всеукраїнський  біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи -2018» – Ладна Діана (ІІ місце);
 • Стипендіат премії міського голови для обдарованої молоді – Полунін Євген;
 • Міжнародна програма «Програма обміну майбутніх лідерів» (FLEX) – Кременчук Вероніка (переможець), учитель Киричок О.В.;
 • ІІ (міський) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Кременчук Вероніка (ІІ місце),  учитель Сябрук О.Б.; Гожко Поліна (ІІІ місце), учитель Дацева А.В.;
 • ХVІІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося, брати мої», номінація «Історія України і державотворення» Боєв Ніколаос (міський етап – лауреат, обласний ІІ місце), учитель Петухова О.О.;
 • Міський етап XVIIІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося, брати мої»,  номінація «Література» Кременчук Вероніка (дипломант І ступеня), учитель Сябрук О.Б.;
 • І (міський) етап Обласного конкурсу авторської дитячої і юнацької поезії та прози «Яза єдину Україну!» Миронець Єлизавета (дипломант ІІІ ступеня), учитель Дацева А.В.;
 • І (міський) етап обласного фестивалю художніх творів «Ми – надія твоя, Запорізький краю!» Миронець Єлизавета (дипломант ІІ ступеня), учитель Дацева А.В.; Цвігун Владислава (дипломант ІІІ ступеня), учитель Денищенко Л.І.;
 •  Міжрегіональний фестиваль ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив» Васютинська Єлизавета (міський етап гран-прі, обласний етап – ІІІ місце), учитель Нікішина І.О.;
 • ІІ (міський) етап XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика – Голуб Ольга (ІІ місце), учитель Денищенко Л.І.;
 • Гра з українознавства до Дня української писемності – Кудінова Юлія (ІІІ місце), учитель Кудря Н.В.;
 • Міський Відкритий мистецький проект «Віночок Кобзареві», номінація «Художнє читання» Сластухіна Ганна (переможець), учитель Кудря Н.В.;
 • Міський етап Обласного конкурсу авторської дитячої та юнацької поезії та прози «Я – за єдину Україну!» - Миронець Єлизавета (дипломант ІІІ ступеня), учитель Дацева А.В.; Сєніна Альона (дипломант ІІІ ступеня), учитель Кудря Н.В.
 • Міський конкурс з математики серед учнів 5 класів «Зоряна година» Узунов Дмитро (ІІ місце), учитель Шилова О.В.;
 • Міський математичний конкурс «Ерудит» пам’яті Л.М. Климович – Гоєнко Самуіл (ІІ місце), учитель Цацуріна Т.В.; Загуменна Анна (ІІІ місце), учитель Воропай Ю.О.;
 • Конкурс з інформатики «Комп’ютерні генії» Михайловський Родіон (І місце), учитель Ченцов О.М.; Бурянов Ярослав (ІІІ місце), учитель Оленич О.В.;
 • Міський заочний конкурс із мистецьких дисциплін «Меандр» Горлова Анна (гран-прі), учитель Подшивалова Л.П.; Барняк Кирило (лауреат), учитель Барняк В.В.;
 • Міський конкурс знавців англійської мови «Englishdorf» Квашневська Єлизавета (ІІ місце), учитель Лозицька К.В.; Нелідіна Вікторія (ІІІ місце), учитель Федорова С.Ю.